Η Κρήτη Κέντρο Αναφοράς «4 αστέρων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργό και υγιή γήρανση υπό την ηγεσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ | Νέα

Press Releases

Η_Κρήτη_Κέντρο_Αναφοράς_«4_α
28.01.2020

Η Κρήτη Κέντρο Αναφοράς «4 αστέρων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργό και υγιή γήρανση υπό την ηγεσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ

Στις 17 Ιανουαρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βράβευσε το οικοσύστημα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), υπό την ηγεσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής, με τη διάκριση «Κέντρο Αναφοράς τεσσάρων αστέρων» (4* ReferenceSite) στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση, την υψηλότερη διάκριση που μπορεί να απονεμηθεί.

Το Κέντρο Αναφοράς του ΙΤΕ αφορά τη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης και σε αυτό συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, ο Δήμος Ηρακλείου, καθώς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις και πολίτες. Συντονίστρια του Κέντρου Αναφοράς είναι η Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Τα Κέντρα Αναφοράς είναι εμπνευσμένα οικοσυστήματα που παρέχουν δημιουργικές και εφαρμόσιμες λύσεις για τη βελτίωση της ζωής και της υγείας των ηλικιωμένων και ολόκληρης της κοινωνίας. Επικεντρώνονται σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση και προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες με θετικό αντίκτυπο στον τομέα αυτόν, π.χ. ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες, δράσεις προαγωγής υγείας και προώθησης της καινοτομίας, κλπ.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την αριστεία στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και κλιμάκωση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και πρακτικών που υλοποιούνται διαχρονικά στην περιφέρεια Κρήτης για την κατανόηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στους ηλικιωμένους, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μεταφοράς γνώσης για άλλες περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη.

Το Κέντρο Αναφοράς του ΙΤΕ συνενώνει όλους τους συμμετέχοντες και οδηγεί σε καινοτόμες δράσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το πεδίο που θα μπορούσε να επιτύχει μεμονωμένα κάθε φορέας από μόνος του. Οι δράσεις που υλοποιούνται από το οικοσύστημα είναι ευθυγραμμισμένες με τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing- EIP on AHA), καθώς και με τις νέες στρατηγικές εξελίξεις για τη ψηφιακή μεταρρύθμιση της υγείας και της περίθαλψης στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Digital Single Market).

Πηγή: https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/2019-extended-3rd-call-reference-sites-results_en

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη,
Συντονίστρια Κέντρου Αναφοράς ΙΤΕ
Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Email: kouroub@ics.forth.gr
Τηλέφωνο: εργασίας - 2810 391680