Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Δίκτυο ανάδειξης και καθοδήγησης χαρισματικών νέων | Νέα

Ανακοινώσεις

Δήλωση_εκδήλωσης_ενδιαφέροντος_για_συμμετοχή_στο_Π
31.03.2020

Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Δίκτυο ανάδειξης και καθοδήγησης χαρισματικών νέων

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία Global Talent Mentoring http://gtm.iacm.forth.gr/. Το Global Talent Mentoring αποτελεί μια καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα που ξεκίνησε το 2020, με σκοπό να διασυνδέσει εξαιρετικά νέα ταλέντα στον τομέα των θετικών επιστημών - STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, Medicine) με διακεκριμένους επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο, που θα τους παρέχουν online δωρεάν καθοδήγηση με στόχο την ανάπτυξη του ταλέντου τους.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τους νέους στο πρόγραμμα αυτό είναι η φοίτηση στο Λύκειο κατά την έναρξη της καθοδήγησης στα τέλη του 2020 (γεννηθέντες τα έτη 2003, 2004, 2005), η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η βαθιά γνώση κάποιου τομέα STEMM ή / και τυχόν εξωσχολικά επιτεύγματα (π.χ. η βράβευση σε κάποιον αξιόλογο διαγωνισμό), καθώς και το εγγενές ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε αυτόν τον τομέα.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος ακολουθείτε το link με καταληκτική ημερομηνία την 17 Απριλίου 2020.

Οι Μέντορες θα πρέπει να είναι επιστήμονες παγκόσμιας κλάσης, τεχνολόγοι, μηχανικοί, μαθηματικοί, ιατρικοί ερευνητές με σημαντικό έργο σε κάποιο τομέα STEMM και με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. Επίσης θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους ως μέντορες καθοδηγώντας ένα νέο ταλέντο, αφιερώνοντας 30 περίπου λεπτά σε εβδομαδιαία βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατ’ ελάχιστον ενός έτους. Οι μέντορες θα συμμετέχουν σε ένα παγκόσμιο δίκτυο κορυφαίων επιστημόνων STEMM ίδιας φιλοσοφίας, που επιζητούν την ευκαιρία να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στην επόμενη γενιά φωτισμένων νέων.

Για δήλωση συμμετοχής ως mentor ακολουθείτε το link με καταληκτική ημερομηνία την 31 Ιουλίου 2020.

Η πλατφόρμα αναπτύσσεται από μια ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Regensburg, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Heidrun Stoeger. Χρηματοδοτείται πλήρως από το αναγνωρισμένο από την UNESCO για τις διακεκριμένες ακαδημαϊκές του επιδόσεις Ίδρυμα Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum (Ντουμπάι), και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειάς του για την προετοιμασία του Παγκόσμιου Κέντρου Χαρισματικών Ατόμων (World Giftedness Center). Από το ΙΤΕ συμμετέχει η Ομάδα Κοινωνικο-εκπαιδευτικής Έρευνας και Καινοτομίας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών, με επικεφαλής τη Διευθύντρια Ερευνών Δρ. Κατερίνα Παπαδάκη.

Κεντρική Ιστοσελίδα της πλατφόρμας Global Talent Mentoring Hub https://www.globaltalentmentoring.org/

Ιστοσελίδα της πλατφόρμας για Ελλάδα και Κύπρο: http://gtm.iacm.forth.gr/

Δήλωση συμμετοχής για mentees: http://gtm.iacm.forth.gr/index.php/prospective-mentees/prospective-mentee-form

Δήλωση συμμετοχής για mentors: https://www.globaltalentmentoring.org/mentees-and-mentors/mentors/mentor/

Πληροφορίες:

Ανδρουλάκης Γιώργος
Ειδικός τεχνικός επιστήμονας

Κοινωνικο-Εκπαιδευτική Έρευνα & Αξιολόγηση
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Τηλ. 2810391836

e-mail: giorgos@iacm.forth.gr