Ευρωπαϊκή διάκριση Καινοτομίας στο ΙΤΕ | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Ευρωπαϊκή_διάκριση_Καινοτομίας_στο_ΙΤΕ
30.07.2020

Ευρωπαϊκή διάκριση Καινοτομίας στο ΙΤΕ

Το Ευρωπαϊκό έργο NANOPOLY (FETOPEN 2019 – 2022) του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διακρίθηκε σε διεθνές επίπεδο με τον χαρακτηρισμό “Key Innovator” από τον Ευρωπαϊκό θεσμό “Innovation Radar” (https://www.innoradar.eu/resultbykeyword/nanopoly). Το “Innovation Radar” αναζητά, αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής που μπορεί να αλλάξουν δραστικά την κοινωνία του μέλλοντος.

Σκοπός του έργου NANOPOLY (https://project-nanopoly.com), το οποίο χρηματοδοτείται από το εξόχως ανταγωνιστικό πλαίσιο FETOPEN, είναι η αναζήτηση καινοτόμων μεθόδων για τη ανάπτυξη μικρότερων, ταχύτερων και πιο αποδοτικών ηλεκτρονικών στοιχείων, τα οποία αξιοποιούν μεταϋλικά, και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ασύρματα ηλεκτρονικά, μια ιδέα που ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει δοκιμασθεί συστηματικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο έργο πρωταγωνιστούν δύο ομάδες του ΙΗΔΛ: η ομάδα μικρο/νανο-ηλεκτρονικής, με τη δραστηριότητα δισδιάστατων ηλεκτρονικών (https://www.iesl.forth.gr/en/research/MRG_flatland), και η ομάδα φωτονικών, φωνονικών και μεταϋλικών (https://www.iesl.forth.gr/en/research/PPM). Η διάκριση μάλιστα για το έργο είναι τριπλή, μιας και το συγκεκριμένο έργο κέρδισε ταυτόχρονα τρεις τέτοιες διακρίσεις, με τις άλλες δυο να αφορούν πτυχές του έργου που εξελίσσονται στην Ιταλία και στη Γαλλία αντίστοιχα.

Το συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας, πέραν της αρχικής χρηματοδότησης, έχει προσελκύσει και επιπλέον χρηματοδότηση για την ταχεία εφαρμογή των αποτελεσμάτων της σε τελικό προϊόν, με το επίσης Ευρωπαϊκό έργο SMARTWAVE στο πλαίσιο της χρηματοδότησης FET-PROACTIVE που ξεκινά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Στην τελευταία μάλιστα, το ΙΤΕ είναι ο μόνος ακαδημαϊκός φορέας που συμμετέχει, με τη Γαλλική THALES να ηγείται του προγράμματος και ακόμη 4 Ευρωπαϊκές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας να συμμετέχουν.

Με την παρούσα βράβευση επιβεβαιώνεται, για μία ακόμα φορά, πως έργα όπως το πολλά υποσχόμενο NANOPOLY, εδραιώνουν την καινοτόμα δραστηριότητα, τις πρωτοποριακές ιδέες και την ανταγωνιστικότητα του ΙΤΕ στα Ευρωπαϊκά - και όχι μόνο - ερευνητικά δρώμενα.

Επικοινωνία:
Δρ. Γιώργος Δεληγεώργης
Ομάδα μικροηλεκτρονικής ΙΗΔΛ
Τηλ. 2810394112 /4142 /4137
email: deligeo@physics.uoc.gr