Υψηλού κύρους διεθνής χρηματοδότηση από το HFSP στην ερευνήτρια του ΙΤΕ καθ. Ηλέκτρα Γκιζελή | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Υψηλού_κύρους_διεθνής_χρημ
03.04.2020

Υψηλού κύρους διεθνής χρηματοδότηση από το HFSP στην ερευνήτρια του ΙΤΕ καθ. Ηλέκτρα Γκιζελή

Η καθηγήτρια Ηλέκτρα Γκιζελή, επικεφαλής του εργαστηρίου Βιο-αισθητήρων του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (http://biosensorslab-forth.gr) επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από το Human Frontier and Science Program (HFSP) και θα συντονίσει το έργο με τίτλο «Αυτο-οργάνωση και βιο-μηχανικές ιδιότητες της ενδοσωματικής μεμβράνης». Οι ερευνητικές επιχορηγήσεις HFSP είναι υψηλού κύρους και εξαιρετικά ανταγωνιστικές και απονέμονται σε διεθνείς διεπιστημονικές ομάδες. Τη φετινή χρονιά, 20 ερευνητικές προτάσεις επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση από ένα αρχικό σύνολο 549 αιτήσεων (https://www.hfsp.org/awardees/newly-awarded).

Η Ηλέκτρα Γκιζελή μοιράζεται το βραβείο με τον Marino Zerial (Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας Κυττάρων και Γενετικής, Ινστιτούτο Max Planck, Γερμανία), τον Toshio Ando (WPI Nano Life Science Institute, Πανεπιστήμιο Kanazawa, Ιαπωνία) και τον Andrew J. Spakowitz (Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ΗΠΑ). Το κοινό ερευνητικό τους έργο αφορά στη μελέτη της δομής και λειτουργίας των βιολογικών μεμβρανών. Παρά το γεγονός ότι τα μοριακά συστατικά των μεμβρανών όπως τα λιπίδια και οι πρωτεΐνες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, δεν υπάρχει επαρκής γνώση της αυτο-οργάνωσης και τη δυναμικής τους καθώς και των βιοφυσικών και βιο-μηχανικών ιδιοτήτων τους. Το έργο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης βασισμένης σε φυσική μαλακής ύλης, βιοαισθητήρες, μικροσκοπία, βιοχημεία και κυτταρική βιολογία εστιάζοντας στην πρώιμη ενδοσωματική μεμβράνη.

Οι ερευνητικές επιχορηγήσεις του HFSP απονέμονται σε συμπράξεις επιστημόνων που ενεργοποιούνται σε έρευνα που εμπίπτει στη γενική θεματική περιοχή με τίτλο «Περίπλοκοι μηχανισμοί των ζωντανών οργανισμών». Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έργα αιχμής, υψηλού ρίσκου, απευθύνεται σε ερευνητικές ομάδες με καινοτόμες και δημιουργικές δυνατότητες και είναι το μοναδικό που υποστηρίζει διεθνείς ομάδες επιστημόνων με εργαστήρια σε διαφορετικές χώρες.

Σύντομο Βιογραφικό

Η Ηλέκτρα Γκιζελή είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει λάβει διπλώματα MSc και PhD από τα Πανεπιστήμια UCL και Cambridge, αντίστοιχα. Ως αποδέκτης του BBSRC Fellowship, διετέλεσε College Lecturer στο Πανεπιστήμιο του Cambridge για 6 έτη, ενώ από το 2003 βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Τμήμα Βιολογίας, και στο ΙΤΕ-ΙΜΒΒ όπου σήμερα είναι Καθηγήτρια και Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, αντίστοιχα. Η ομάδα της είναι άκρως διεπιστημονική με ερευνητικά ενδιαφέροντα στους βιοαισθητήρες, βιοφυσική, νανο-βιοτεχνολογία, μικρο-ηλεκτρονική και μοριακή διαγνωστική. Η έρευνα που διεξάγεται στο εργαστήριό της έχει χρηματοδοτηθεί από διεθνείς (HFSP-2 προγράμματα), Ευρωπαϊκούς (FP7-ICT 1 πρόγραμμα, HORIZON 2020 2 προγράμματα, FET-OPEN 2 προγράμματα) και εθνικούς (GGET, BBSRC, DAAD, Royal Academy) οργανισμούς με την ίδια ως συντονίστρια. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 75 ερευνητικές εργασίες και έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 50 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και μεγάλο αριθμό μετα-διδακτόρων. Η ομάδα της έχει πάρει πολλαπλά βραβεία καινοτομίας στο πλαίσιο της μεταφοράς πρωτότυπων ερευνητικών ευρημάτων σε χρήσιμα εργαλεία μοριακής διάγνωσης. Από το 2016 είναι Fellow of the Royal Society of Chemistry (FRSC).