Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «1η Προμήθεια μικροεξοπλισμού-ΕΛΙΑ-ΥΕ1-ΕΕ3» στο πλαίσιο τ:Υποέργο 1 - Γενετική ανάλυση και εφαρμογή –ομικών τεχνολογιών σε ελληνικές ποικιλίες ελιάς της Δράσης με τίτλο «Δημιουργί | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

21.04.2020 - 11.05.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «1η Προμήθεια μικροεξοπλισμού-ΕΛΙΑ-ΥΕ1-ΕΕ3» στο πλαίσιο τ:Υποέργο 1 - Γενετική ανάλυση και εφαρμογή –ομικών τεχνολογιών σε ελληνικές ποικιλίες ελιάς της Δράσης με τίτλο «Δημιουργί