Ανάδειξη δημοσίευσης ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ από το ERC | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Ανάδειξη_δημοσίευσης_ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ_από_το_ERC
08.04.2020

Ανάδειξη δημοσίευσης ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ από το ERC

Το ERC ανέδειξε μία πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη στο έγκριτο περιοδικό Atmospheric Chemistry and Physics πάνω στην τηλεπισκόπηση της συγκέντρωσης των πυρήνων πάγου με χρήση τεχνικής lidar, στην οποία συμμετέχει το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ στην Πάτρα, μέσω της ερευνητικής ομάδας του Καθ. Αθανάσιου Νένε (κέντρο μελέτης της ποιότητας αέρα και της κλιματικής αλλαγής, C-STACC, IEXMH) σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ινστιτούτο TROPOS, το Cyprus Institute και άλλους οργανισμούς. Η δυνατότητα τηλεπισκόπησης των πυρήνων πάγου αποτελεί μία σημαντική πηγή πληροφορίας για τη βελτίωση και αξιολόγηση των κλιματικών μοντέλων μεσαίας και παγκόσμιας κλίμακας, πληροφορία που μέχρι σήμερα λείπει. Η ανάπτυξη μεθοδολογιών με χρήση τηλεπισκόπησης με lidar προσφέρει μία τέτοια δυνατότητα. Η εν λόγω μελέτη ανέκτησε τη συγκέντρωση των πυρήνων πάγου και την αξιολόγησε με insitu μετρήσεις που διεξάχθηκαν με μη επανδρωμένα drones, και κατέληξε διερευνώντας τη δυνατότητα χρήσης δορυφορικών δεδομένων από τη NASA για την ανάκτηση.

Το σχετικό άρθρο https://www.atmos-chem-phys.net/19/11315/2019/ έχει τίτλο:

Retrieval of ice-nucleating particle concentrations from lidar observations and comparison with UAV in situ measurements

Atmos. Chem. Phys., 19, 11315–11342, 2019

by: Eleni Marinou, Matthias Tesche, Athanasios Nenes, Albert Ansmann, Jann Schrod, Dimitra Mamali, Alexandra Tsekeri, Michael Pikridas, Holger Baars, Ronny Engelmann, Kalliopi-Artemis Voudouri, Stavros Solomos, Jean Sciare, Silke Groß, Florian Ewald, and Vassilis Amiridis

Σχετικό αρχείο

EPFL