Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο «Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου» στο πλαίσιο του Υποέργου 22 – «Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου» της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θε | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

10.06.2020 - 26.06.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο «Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου» στο πλαίσιο του Υποέργου 22 – «Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου» της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θε