Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-ΑΚΜΥ-1» στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ MYC», Τ1ΕΔΚ-03532, MIS 5031813, της πρόσκλη | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

24.06.2020 - 07.07.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-ΑΚΜΥ-1» στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ MYC», Τ1ΕΔΚ-03532, MIS 5031813, της πρόσκλη