Οι πυρκαγιές στο σταυροδρόμι της κρίσης δημόσιας υγείας και κλίματος | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Οι_πυρκαγιές_στο_σταυροδρό
27.08.2020

Οι πυρκαγιές στο σταυροδρόμι της κρίσης δημόσιας υγείας και κλίματος

Ο καπνός από πυρκαγιές και καύση βιομάζας μπορεί να παραμείνει στην ατμόσφαιρα για εβδομάδες, ταξιδεύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα - επηρεάζοντας το κλίμα και βλάπτοντας την υγεία πληθυσμών και οικοσυστημάτων πολύ μακριά από την πηγή του. Η κλιματική κρίση αυξάνει την συχνότητα, ένταση και επιπτώσεις των πυρκαγιών σε παγκόσμιο επίπεδο πια, που με την σειρά του επιταχύνει την κλιματική αλλαγή και δημιουργεί κρίση στην δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα. Η αρθρογράφος του Weather Channel Ally Hirschlag έγραψε ένα σχετικό άρθρο στο BBC και ανέδειξε, σε συνέντευξη του συνεργαζόμενου ερευνητή του ITE/IEXMH καθ. Αθανάσιο Νένε, έρευνα του ERC προγράμματος PyroTRACH που εκπονείται στο Ινστιτούτο και το C-STACC.