Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού Θερμού Εργαστηρίου, Fume Hood», στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, έργο με τίτλο «Εξοπλισμός Προ-κλινικής Μονάδας Υβριδικών Τεχνικών Μοριακής Απεικόνισ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

02.10.2020 - 14.10.2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού Θερμού Εργαστηρίου, Fume Hood», στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, έργο με τίτλο «Εξοπλισμός Προ-κλινικής Μονάδας Υβριδικών Τεχνικών Μοριακής Απεικόνισ