Καταγραφή της κατάστασης στις πληγείσες από την πλημμύρα περιοχές, από το Εργαστήριο Παράκτιας και Θαλάσσιας ‘Έρευνας του ΙΤΕ | Νέα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Υπολογιστική Μοντελοποίηση

Καταγραφή_της_κατάστασης_στις_πληγείσες_από_την_πλ
10.12.2020

Καταγραφή της κατάστασης στις πληγείσες από την πλημμύρα περιοχές, από το Εργαστήριο Παράκτιας και Θαλάσσιας ‘Έρευνας του ΙΤΕ

Το Εργαστήριο Παράκτιας και Θαλάσσιας ‘Έρευνας του ΙΤΕ, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Υδρο-οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης, θα πραγματοποιήσει εργασίες πεδίου, την Παρασκευή 11/12/2020, στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Χερσονήσου, με σκοπό τη γενική αποτύπωση της κατάστασης στις ακτές που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Οι εργασίες θα επικεντρωθούν σε επίμαχα σημεία, όπως γύρω από το λιμενικό καταφύγιο Γουβών, στις εκβολές του Αποσελέμη, κ.α., με στόχο την εκτίμηση των επιπτώσεων από τις τελευταίες πλημμύρες στο παράκτιο περιβάλλον, καθώς και της φυσικής εξέλιξης των πληγεισών περιοχών σε βάθος χρόνου. Αυτό θα γίνει με μία σειρά μετρήσεων που θα επαναλαμβάνονται περιοδικά μέχρι το τέλος του 2021, στις οποίες θα γίνει χρήση όλων των υπολογιστικών και τεχνικών μέσων του εργαστήριου (drone, μίνι υποβρύχιο ROVγια οπτική αποτύπωση της κατάστασης, κυματογράφοι κ.α.) με σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης συνολικά στην περιοχή αλλά και εστιασμένα στα σημεία όπου εμφανίστηκαν εντονότερα τα φαινόμενα.

Το εργαστήριο υποστηρίζει με ιδίους πόρους τη δράση αυτή, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει έναν σημαντικό όγκο πληροφορίας και γνώσης σχετικά με τη συμπεριφορά και ανταπόκριση της συγκεκριμένης περιοχής στη διάβρωση, υπό συνθήκες ακραίων φυσικών φαινομένων πλημμύρας από την ενδοχώρα, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Επίσης θα δημιουργήσει υλικό για χρήση στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στην περιοχή και θα μεταφέρει τη γνώση σε άλλες περιοχές του νησιού με αντίστοιχα χαρακτηριστικά.