Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο: «2η Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων - TasteStevia» της Πράξης «Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής του φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέργειας με συνδυαστική χρήση καινοτόμων μεθόδων γεωργίας ακριβείας και τεχνικών απομάκρυνσης πικρής επίγευσης» - TasteSTEVIA, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-00235, MIS5031858 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικού | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

22.03.2021 - 02.04.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο: «2η Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων - TasteStevia» της Πράξης «Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής του φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέργειας με συνδυαστική χρήση καινοτόμων μεθόδων γεωργίας ακριβείας και τεχνικών απομάκρυνσης πικρής επίγευσης» - TasteSTEVIA, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-00235, MIS5031858 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικού