Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ & του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΕΛΜΕΠΑ | Νέα

Ανακοινώσεις

Υπογραφή_Μνημονίου_Συνεργασίας_μεταξύ___του_Ινστιτ
02.04.2021

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ & του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΕΛΜΕΠΑ

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 2 Απριλίου 2021, μεταξύ του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της γης και γεωκαταστροφών (IΦΕΓΓ)- ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) - του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης και ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, καθ. Νικόλαος Κατσαράκης. Στην τελετή συμμετείχαν επίσης, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Διευθυντής του ΙΠΕ, καθ. Νικόλαος Πασαδάκης και ο Διευθυντής του IΦΕΓΓκαθ. Φίλιππος Βαλλιανάτος.

Σκοπός της υπογραφής του μνημονίου εναι η ενίσχυση των δεσμών των δυο Ιδρυμάτων, για την αναζήτηση ευκαιριών συνεργασίας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα του τομέα που σχετίζεται με τους υδρογονάνθρακες, σε συνδυασμό με τη φυσική του εσωτερικού της γης και τη μελέτη των γεωκαταστροφών. Επίσης, κοινό στόχο αποτελεί η ανάπτυξη και υλοποίηση αμοιβαία επωφελών ερευνητικών έργων και δραστηριοτήτων και η ενίσχυση του ακαδημαϊκού/εκπαιδευτικού έργου με ποικίλους τρόπους, όπως με την κατάρτιση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κοινές ερευνητικές δημοσιεύσεις, διοργάνωση συνεδρίων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων, ανταλλαγή προσωπικού κ.ά.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, δήλωσε σχετικά: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενισχύει ακόμα περισσότερο την πολυετή και στενή συνέργεια των δυο Ιδρυμάτων. Η συνεργασία αυτή, διευρύνει τους δίαυλους επικοινωνίας για την υλοποίηση κοινών δράσεων και παρέχει άφθονες ευκαιρίες για επιστημονική αλληλεπίδραση και καρποφόρες συνεργασίες. Είναι σημαντικό ότι δυο νεοϊδρυθέντα Ινστιτούτα του ΙΤΕ και του ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχουν δυναμικά σε ένα κοινό εγχείρημα για την έρευνα στο πεδίο των γεωεπιστημών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας με ιδιαίτερο οικονομικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον για την Κρήτη και ολόκληρη τη Χώρα. Προσδίδει δε σημαντική δυναμική στην έρευνα στο πεδίο αυτό, και στην αξιοποίηση ήδη υπάρχουσας τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ΙΤΕ και το ΕΛΜΕΠΑ».

Επίσης ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ καθ. Νικόλαος Κατσαράκης, δήλωσε: «Η συνεργασία των δύο Ινστιτούτων δημιουργεί έναν ισχυρό και δυναμικό πόλο έρευνας γεωεπιστημών στην Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και ευρύτερα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, που αποτελεί ένα ζωντανό εργαστήριο Φυσικής της Γης μέσα από τη μελέτη της σεισμικότητας και της Γεωδυναμικής, των γεωενεργειακών πόρων και των γεωκαταστροφών. Τα αντικείμενα της συνεργασίας θα συμβάλουν στην ανάπτυξη νέας γνώσης, τη δημιουργία τεχνολογίας αιχμής και μεθόδων μελέτης ενεργειακών πόρων για την επίλυση προβλημάτων, με άμεσες αναφορές στην κοινωνία και στην προστασία ανθρώπων και υποδομών.

Με την υπογραφή του νέου αυτού μνημονίου συνεργασίας, συνεχίζεται η πολύ στενή συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ με το ΙΤΕ που αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα προς όφελος της επιστήμης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας».