Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών για την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) | Νέα

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση_εκδήλωσης_ενδιαφέροντος_για_την_επιλογή_
22.06.2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών για την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), προκειμένου να επιλέξει ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή (1) του για την συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερομένους διακεκριμένους επιστήμονες στελέχη του ΙΤΕ ή επιστήμονες της ημεδαπής ή της διασποράς να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο