Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «1η προμήθεια αντιδραστηρίων-STROMAP» στο πλαίσιο της Πράξης «A circulating and infiltrating cancer-associated fibroblast integrated atlas in solid tumors: Development of a "liquid biopsy" for the prediction of response to immunotherapy and identification of new therapeutic targets» [STROMAP], αρ. Σύμβασης Έργου 1429, στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Αιέν Αριστεύειν – Θεό | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.06.2021 - 15.07.2021

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «1η προμήθεια αντιδραστηρίων-STROMAP» στο πλαίσιο της Πράξης «A circulating and infiltrating cancer-associated fibroblast integrated atlas in solid tumors: Development of a "liquid biopsy" for the prediction of response to immunotherapy and identification of new therapeutic targets» [STROMAP], αρ. Σύμβασης Έργου 1429, στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Αιέν Αριστεύειν – Θεό