Η Ελλάδα Καινοτομεί! | Νέα

Ανακοινώσεις

08.04.2011

Η Ελλάδα Καινοτομεί!

Με στόχο την βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, η Ομάδα Διαφανών Αγώγιμων Οξειδίων του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ), συμμετέχει στον Πανελλήνιο διαγωνισμό "Η Ελλάδα Καινοτομεί" που διοργανώνει ο ΣΕΒ και η Eurobank με θέμα "Αποδόμηση ρύπων εσωτερικών χώρων" και έχει επιλεγεί ανάμεσα στους 10 finalist για το βραβείο "Εφαρμοσμένης Έρευνας".

Δελτίο Τύπου
Ανακοίνωση αποτελέσματος Διαγωνισμού

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Καθ. Κυριακίδης Γεώργιος
ΙΗΔΛ-ΙΤΕ
Τηλ.: 2810391271
E-mail: kiriakid@iesl.forth.gr