Ημερίδα από το ΙΤΕ «Προκλήσεις για Καθαρή Ενέργεια με έμφαση σε Τεχνολογίες Υδρογόνου» | Νέα

Εκδηλώσεις

Ημερίδα_από_το_ΙΤΕ_«Προκλήσεις_για_Καθαρή_Ενέργεια
27.10.2021 - 27.10.2021
10:30 - 15:30

Ημερίδα από το ΙΤΕ «Προκλήσεις για Καθαρή Ενέργεια με έμφαση σε Τεχνολογίες Υδρογόνου»

Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο “Clean Energy Challenges, with emphasis on Hydrogen Technologies”, διοργανώνει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στην αγγλική γλώσσα, στις 27 Οκτωβρίου 10:30 - 15:30. Η Ημερίδα διεξάγεται με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου ARCHERS “Advancing Young Researchers’ Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges ”, το οποίο υλοποιήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθ. Σπύρο Αναστασιάδη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ.

Η Ημερίδα στοχεύει να αναδείξει τους σημαντικότερους τομείς της επιστήμης για προηγμένη και βιώσιμη ενέργεια, και των σχετικών τεχνολογικών εφαρμογών. Θα συζητηθούν οι επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις για καθαρή ενέργεια, κυρίως από ανανεώσιμες πηγές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις τεχνολογίες του Υδρογόνου. Η συζήτηση θα περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή του υδρογόνου, τις δυνατότητες και προοπτικές από τη χρήση του και τις τεχνολογικές εξελίξεις των αντίστοιχων διατάξεων παραγωγής ενέργειας. Την ευθύνη της οργάνωσης της Ημερίδας έχουν η Δρ. Μαρία Δαλέτου και ο Δρ. Στυλιανός Νεοφυτίδης, Ερευνητές του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ. Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα δώσουν προσκεκλημένες ομιλίες η Δρ. Deborah Jones από το Institut Charles Gerhardt Montpellier με θέμα: «Αειφόρες τεχνολογίες κελιών καυσίμου και υδρογόνου», η Καθ. Anke Hagen από το Technical University of Denmark με θέμα: «Συνεισφορά της τεχνολογίας στερεών οξειδίων στα συστήματα πράσινης ενέργειας» και ο κ. Paul Hodson από το Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Ο ρόλος της έρευνας στην πολιτική υδρογόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Επίσης, θα παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο έξι νέοι Επιστήμονες, υπότροφοι στο πλαίσιο του έργου ARCHERS.

Το έργο ARCHERS είχε ως στόχο την υποστήριξη νέων ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισής τους σε διεπιστημονικούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς, στους οποίους τα Ινστιτούτα του ΙΤΕ διεξάγουν έρευνα αιχμής, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Οι τομείς ενδιαφέροντος του έργου ήταν η μελέτη και συντήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και η αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της υγείας. Στο έργο απασχολήθηκαν νέοι και νέες επιστήμονες, που ανέπτυξαν τις ερευνητικές τους δυνατότητες και βελτίωσαν την εξειδίκευσή τους, κάτι που οδήγησε στη δημιουργία νέων ευκαιριών για την ερευνητική τους εξέλιξη και συντέλεσε στη μείωση ή ακόμα και την αναστροφή της διαρροής επιστημονικού δυναμικού. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ακολουθήσουν αντίστοιχες Ημερίδες στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους ομιλητές όπως και τον τρόπο παρακολούθησης και συμμετοχής του κοινού παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://archers.iesl.forth.gr/clean-energy-clean-energy-challenges-with-emphasis-on-hydrogen-technologies-27-10-2021/