Οικονομία και κοινωνία στα χρόνια της επανάστασης | Νέα

Εκδηλώσεις

Οικονομία_και_κοινωνία_στα_χρόνια_της_επανάστασης
15.11.2021
18:00

Οικονομία και κοινωνία στα χρόνια της επανάστασης

Ο Σίμος Μποζίκης, δρ νεότερης ιστορίας, θα μιλήσει με θέμα "Το Γενικό Καθολικό της Β΄ Κυβερνητικής Περιόδου: μορφή, περιεχόμενο και δίκτυα ρόλων στο δημόσιο οικονομικό χώρο". Το λογιστικό κατάστιχο του Υπουργείου της Οικονομίας της Β΄ Κυβερνητικής Περιόδου που έχει τη μορφή Γενικού Καθολικού, περιλαμβάνει δοσοληψίες από την 1η Μαΐου του 1823 έως τη 10η Οκτωβρίου του 1824 με βάση το διπλογραφικό σύστημα εκείνης της εποχής. Πρόκειται για πληροφορίες που είναι οργανωμένες ανά λογαριασμό και με τρόπο που μας επιτρέπει να ανασυγκροτήσουμε αλλεπάλληλες δοσοληπτικές σχέσεις. Από αυτήν την άποψη θα εστιάσουμε στη μορφή της πηγής, στον τρόπο δηλαδή που είναι δομημένο το υλικό, προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια πρώτη χαρτογράφηση των δικτυώσεων που συνυφάνθηκαν με την κυκλοφορία των οικονομικών πόρων σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης.

Ο Δημήτρης Δημητρόπουλος, Διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, θα μιλήσει για τις "Αγροτικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια στα χρόνια της ελληνικής επανάστασης". Θα επιχειρήσει να ανιχνεύσει όψεις των συνθηκών λειτουργίας και φορολόγησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων της υπαίθρου -κυρίως μύλων και ελαιοτριβείων- και των χώρων άσκησης της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας στις πόλεις στα χρόνια της ελληνικής επανάστασης.

Ο Σάκης Δημητριάδης, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ, θα αναφερθεί στη "Διάρθρωση της αγροτικής κοινωνίας στα χρόνια του Αγώνα: πλούτος και γεωργικό εισόδημα στη Νότια Πελοπόννησο". Ανεξάρτητα από την κοινωνική σύνθεση της πολιτικής και στρατιωτικής της ηγεσίας και το στίγμα που αυτή της προσέδωσε, η Επανάσταση του 1821 εκτυλίχθηκε σε μια πλειοψηφικά αγροτική κοινωνία, στην οποία η γεωργία αποτελούσε, για τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού, την κύρια οικονομική δραστηριότητα. Τι είδους αγροτική κοινωνία όμως ήταν αυτή; Αξιοποιώντας ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την κατανομή του πλούτου και του εισοδήματος που συγκεντρώθηκαν από τις κρατικές αρχές της περιόδου της διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια, στο τέλος της Επανάστασης (1830), η ομιλία επιχειρεί να προσφέρει μια εικόνα της διάρθρωσης της αγροτικής κοινωνίας σε περιοχές της Νότιας Πελοποννήσου στα χρόνια του Αγώνα, εστιάζοντας στις τοπικές ηγετικές ομάδες.

Εγγραφείτε εδώ

Μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε email επιβεβαίωσης με σχετικές πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στη διάλεξη.
Επισκεφτείτε ξανά την υπάρχουσα ανακοίνωση κατά την έναρξη της διάλεξης για τον σύνδεσμο live streaming στο Youtube σε περίπτωση που η εφαρμογή τηλεδιασκέψεων έχει φτάσει το ανώτατο όριο συμμετεχόντων.

Live Streaming