ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ TOY ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΤΕ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_ΕΚΛΟΓΩΝ_ΓΙΑ_ΤΗΝ__ΑΝΑΔΕΙΞΗ_Ε
08.09.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ TOY ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΤΕ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΙΤΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με την με αριθμό πρακτικού 460/34-6/8.9.2021συνεδριάσεως απόφασή του, αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών, με μυστική ψηφοφορία, για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου του εν γένει Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού του ΙΤΕ και του αναπληρωτή αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4310/2014.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαιέχουν όλοι όσοι την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών ανήκουν στο τακτικό προσωπικό (με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου) του ΙΤΕ με την ιδιότητα του εν γένει ειδικού επιστημονικού - τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, και η ιδιότητά τους αυτή δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο (ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ της ΕΔΕΤ ΑΕ).

Ως καταληκτική προθεσμία και ώρα υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 20η/9/2021 ώρα 16:00.

Αρμόδια υπάλληλος του ΙΤΕ για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων ορίζεται η κ. Β. Γκαγκαουδάκη στην Γραμματεία της Κεντρικής Διεύθυνσης. Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής υποψηφιοτήτων central@admin.forth.gr

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας εκλογών ορίζεται η

14η/10/2021,ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09:00 έως 15:00

Για τον ορισμό της Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας των εκλογών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση από τον κατάλογο του Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικούπου ανήκουν στο τακτικό προσωπικό του ΙΤE, στην Γραμματεία της ΚΔ/ΙΤΕ εντός της περιόδου 23/9/2021 έως 5/10/2021.


Ηράκλειο 8/9/2021


Νεκτάριος Ταβερναράκης

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Κατεβάστε το ψηφοδέλτιο