Ο καθ. Αθανάσιος Νένες αναδείχθηκε ως Ερευνητής Υψηλής Απήχησης από το WoS, για το έτος 2021 | Νέα

Διακρίσεις

Ο_καθ._Αθανάσιος_Νένες_αναδείχθηκε_ως_Ερευνητής_Υψ
18.11.2021

Ο καθ. Αθανάσιος Νένες αναδείχθηκε ως Ερευνητής Υψηλής Απήχησης από το WoS, για το έτος 2021

Ο καθ. Αθανάσιος Νένες, Αντεπιστέλλων Ερευνητής του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Συντονιστικό Μέλος του Κέντρου για τη Μελέτη της Ποιότητας του Αέρα και την Κλιματική Αλλαγή (C-STACC) και Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, EPFL, Λωζάνη, Ελβετία αναδείχθηκε ως Ερευνητής Υψηλής Απήχησης στο επιστημονικό πεδίο των Γεωεπιστημών, για το 2021 από το Web of Science (WoS). Η μεθοδολογία ανάδειξής του σε Ερευνητή Υψηλής Απήχησης βασίζεται στην καταμέτρηση των δημοσιεύσεων και των αναφορών, χωρίς τις αυτο-αναφορές, για τα έτη 2010 έως και 2020, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των Ερευνητών που δημοσιεύουν στο ίδιο επιστημονικό πεδίο, αλλά και τις δημοσιεύσεις υψηλής απήχησης που έχει κάνει (Source: Highly Cited Researchers Powered by Web of Science).

Η ανάδειξη του καθ. Αθ. Νένε ως Ερευνητή Υψηλής Απήχησης στον τομέα του για το 2021 αποτελεί σημαντική διάκριση, δεδομένου ότι το WoS είναι ευρύτατα αναγνωρισμένη και αξιόπιστη πηγή για την καταγραφή και αξιολόγηση του επιστημονικού έργου του κάθε Ερευνητή σε διεθνή κλίμακα. Είναι η δεύτερη φορά που τιμάται ο Καθηγητή Νένες, καθώς είχε λάβει την ίδια σημαντική διάκριση για το έτος 2020 (Πηγή: Highly Cited Researchers Powered by Web of Science).