Απώλεια Βασίλη Δουγαλή | Νέα

Ανακοινώσεις

Απώλεια_Βασίλη_Δουγαλή
02.01.2022

Απώλεια Βασίλη Δουγαλή

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με βαθύτατη θλίψη αναγγέλλει τον θάνατο του Βασίλη Δουγαλή, Διακεκριμένου Μέλους, πρώην Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΙΤΕ, και πρώην Διευθυντή του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών, που έφυγε από τη ζωή την 1η Ιανουαρίου 2022, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ο Βασίλης Δουγαλής γεννήθηκε το 1949. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Princeton, και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Harvard, από όπου έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1976. Από το 1976 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Tennessee ως Επίκουρος Καθηγητής, όπου το 1982 εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Το 1983 εξελέγη Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και το 1991 εξελέγη Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Το 1995 εκλέχθηκε Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου αφυπηρέτησε το 2016 και αναγορεύθηκε Ομότιμος Καθηγητής.

Στο ΙΤΕ υπηρέτησε ως Πρόεδρος (2010-2011), και ως Αντιπρόεδρος (2009-2010 και 2011-2016) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Από τις θέσεις αυτές, είχε καθοριστική συμβολή στο να αντιμετωπίσει το Ίδρυμα τις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας την αριστεία του. Ο Βασίλης Δουγαλής συνέβαλε επίσης σημαντικά στην ανάπτυξη του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών (IYM) του ΙΤΕ, του οποίου διετέλεσε Διευθυντής από το 2004 έως το 2016. Στο διάστημα αυτό ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες για την επέκταση των δράσεων του ΙΥΜ σε νέους επιστημονικούς τομείς.

Αντικείμενο της έρευνάς του αποτέλεσαν τα εφαρμοσμένα και υπολογιστικά μαθηματικά. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, κατόρθωσε να αλλάξει το επιστημονικό τοπίο στα υπολογιστικά μαθηματικά στη Χώρα και να δημιουργήσει ακαδημαϊκή σχολή κύρους, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς για το επίπεδο αριστείας της. Υπήρξε ηγετικό στέλεχος στα Τμήματα Μαθηματικών των Πανεπιστημίων Κρήτης, Αθηνών και του ΕΜΠ, με καθοριστική συμβολή στην οργάνωση των τμημάτων κατά τα διεθνή πρότυπα και τη σύγχρονη διδασκαλία των μαθηματικών στην Ελλάδα. Με συστηματικό τρόπο στήριξε την έρευνα στα μαθηματικά στο ΙΤΕ και στη Χώρα, δίνοντας έμφαση στις διασύνδεσή τους με τις άλλες επιστήμες.

Συμμετείχε ως επιστημονικός υπεύθυνος ή συντονιστής σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, και υπήρξε συγγραφέας πολυάριθμων ερευνητικών δημοσιεύσεων, και ακαδημαϊκών συγγραμμάτων που αποτελούν αναφορά για την ελληνική βιβλιογραφία στον χώρο των υπολογιστικών μαθηματικών.

Υπήρξε μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (2017-2022). Το 2000 τιμήθηκε με το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου και Στ. Πνευματικού.