Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση αναλώσιμα. Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

20.01.2022 - 27.02.2022

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση αναλώσιμα. Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα παρακάτω αναλώσιμα:

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.