Ο Αθανάσιος Νένες έλαβε το Copernicus Medal 2022 | Νέα

Διακρίσεις

Ο_Αθανάσιος_Νένες_έλαβε_το_Copernicus_Medal_2022
01.03.2022

Ο Αθανάσιος Νένες έλαβε το Copernicus Medal 2022

Ο Καθ. Αθανάσιος Νένες, Αντεπιστέλλων Ερευνητής του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Συντονιστικό Μέλος του Κέντρου για τη Μελέτη της Ποιότητας του Αέρα και την Κλιματική Αλλαγή (C-STACC) και Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, EPFL, Λωζάνη, Ελβετία, έλαβε το Μετάλλιο Copernicus για το έτος 2022, για σημαντικές συνεισφορές και θεμελιώδη επιτεύγματα στη διεπιφάνεια της επιστήμης των αερολυμάτων για σχηματισμό νεφών, την ποιότητα του αέρα, τους βιογεωχημικούς κύκλους και το κλίμα - μέσω συνδυασμού θεωρίας, ανάπτυξη οργανολογίας, μετρήσεων και μοντελοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον σύνδεσμο https://www.copernicus.org/news_and_press/2022-02-28_athanasios-nenes-awarded-copernicus-medal-2022.html.

Η τελετή απονομής του μεταλλίου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ετήσιου European Geosciences Union General Assembly, στη Βιέννη, Αυστρία τον Μάιο 23-27, 2022.