Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εθελοντές μέντορες με σκοπό την ανάπτυξη Μητρώου Μεντόρων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας | Νέα

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση_εκδήλωσης_ενδιαφέροντος_για_εθελοντές_μέ
02.03.2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εθελοντές μέντορες με σκοπό την ανάπτυξη Μητρώου Μεντόρων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ως συντονιστής της δράσης «ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΝΤΟΡΩΝ – Ανάπτυξη μητρώου μεντόρων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας», προσκαλεί εθελοντές μέντορες να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στην καθοδήγηση και υποστήριξη ερευνητικών ομάδων που αναπτύσσουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες στο πλαίσιο του Φυτωρίου Ιδεών.

Οι μέντορες που θα επιλεγούν θα εγγραφούν στο υπό κατάρτιση Μητρώο Μεντόρων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο τη συστηματική αξιοποίησή τους για την προώθηση και στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια. Η συμμετοχή των μεντόρων στο Μητρώο θα γίνεται σε εθελοντική βάση.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε μέντορες οι οποίοι προέρχονται από επιχειρηματικούς φορείς, από δημόσιους οργανισμούς, από την ερευνητική & ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και από αλλού, ενώ η επιλογή τους θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης την οποία θα ορίσει η Συντονιστική Ομάδα του έργου.

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Παρατηρητηρίου: https://ibo.crete.gov.gr/mentroring-call και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ibo.crete.gov.gr/mentors-apply το αργότερο μέχρι τις 30/03/2022.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Περισσότερες πληροφορίες

Γιώργος Παπαμιχαήλ

Διευθυντής ΕΤΕΠ-Κ

2810391904, george@stepc.gr