Ο Oμότιμος Καθ. Ν. Μοσχονάς ορίστηκε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής | Νέα

Ανακοινώσεις

Ο_Oμότιμος_Καθ._Ν._Μοσχονάς_ορίστηκε_μέλος_της_Εθν
11.03.2022

Ο Oμότιμος Καθ. Ν. Μοσχονάς ορίστηκε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

Ο Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Μοριακής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής, Παν/μίου Πατρών και Αντεπιστέλλων Ερευνητής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ κος Νικόλαος Μοσχονάς, ορίστηκε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, ΕΕΒΤ (https://bioethics.gr/). Η ΕΕΒΤ αποτελεί σημαντικό συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα ηθικών, κοινωνικών και νομικών διαστάσεων και συνεπειών, στους τομείς των Επιστημών της Ζωής και των Νέων Τεχνολογιών.