Ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας | Νέα

Ανακοινώσεις

Ενίσχυση_συνεργασίας_ανάμε
31.03.2022

Ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας - του μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου της Ελλάδας, με διεθνή αναγνώριση - υπεγράφη την Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022, από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Ιωάννη Γιαπιντζάκη και από τον Πρόεδρο του ΙΤΕ, Καθηγητή Νεκτάριο Ταβερναράκη. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Καθ. Ταβερναράκη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνέχεια επίσκεψης του Καθ. Ιωάννη Γιαπιντζάκη στο ΙΤΕ, τον Οκτώβριο 2021.

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας, τα δύο διεθνώς αναγνωρισμένα Ιδρύματα στοχεύουν στην ενίσχυση και αναβάθμιση της ήδη στενής συνεργασίας που έχουν μεταξύ τους, μέσω κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων σε νέα επιστημονικά πεδία αιχμής, ανταλλαγής μελών ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού, συνδιοργάνωσης διαλέξεων, σεμιναρίων και workshops, καθώς και ανταλλαγής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για σπουδές και έρευνα. Στη Συμφωνία προβλέπεται επίσης η συνεργασία σε διοικητικά θέματα.

Απώτερος στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και προαγωγή του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου των δύο Ιδρυμάτων, η ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών, καθώς και η ενίσχυση της συμβολής των δύο Ιδρυμάτων στην ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης, εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίησή του για την υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας, καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έχοντας υπάρξει και ο ίδιος μέλος του ερευνητικού προσωπικού του ΙΤΕ για πολλά χρόνια στο παρελθόν, θεώρησε χρέος του την προώθηση της υπογραφής μιας Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ των δυο ιδρυμάτων. Παράλληλα, ο κ. Γιαπιντζάκης, σημείωσε ότι τα δυο Ιδρύματα χαρακτηρίζονται από το νεαρό της ηλικίας τους αλλά και τον δυναμισμό τους, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι, με την υπογραφή της Συμφωνίας θα ενισχυθεί και θα αναβαθμιστεί η υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη θερμή φιλοξενία, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος τόσο από τον ενθουσιασμό των ανθρώπων, όσο και από την αρτιότητα των υποδομών του. Σύμφωνα με τον κ. Ταβερναράκη, η υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας θα ωφελήσει ποικιλοτρόπως τα δυο Ιδρύματα, αφού θα δώσει την ευκαιρία για περαιτέρω δράσεις μεταξύ των μελών τους, όπως για παράδειγμα την ερευνητική συνεργασία και τις ανταλλαγές φοιτητών/τριών .

Περισσότερες πληροφορίες: Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894299 , Ηλεκτρ. Ταχυδρ. stelmar@ucy.ac.cy