Δίκτυο TTO εναρκτήρια εκδήλωση 29 Απριλίου 2022 – LIVE event | Νέα

Εκδηλώσεις

Δίκτυο_TTO_εναρκτήρια_εκδήλωση_29_Απριλίου_2022_–_
29.04.2022
14:00

Δίκτυο TTO εναρκτήρια εκδήλωση 29 Απριλίου 2022 – LIVE event

Την Παρασκευή 29 Απριλίου στις 14:00 στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης, θα γίνει η εναρκτήρια τελετή για το Δίκτυο Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία των Προέδρων και των Πρυτάνεων των συνεργαζόμενων Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, εκπροσώπων της Πολιτικής ηγεσίας, και της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας.

Το Δίκτυο Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας καλύπτει μια ευρεία γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας με την συμμετοχή όλων των ανώτατων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της νησιωτικής Ελλάδας (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), Ιόνιο Πανεπιστήμιο καθώς και φορείς στην Αττική με αξιόλογο αξιοποιήσιμο ερευνητικό έργο (Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ" / ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)).

Τα Ιδρύματα αυτά, με συντονιστή το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το οποίο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία (από το 1991) σε θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, πρόκειται να ενισχύσουν τις εσωτερικές τους υποστηρικτικές δομές, να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας και να μεγεθύνουν τα εξωτερικά δίκτυα συνεργατών τους, αναπτύσσοντας ένα ευέλικτο σχήμα συνεργασίας.

Το συνεργατικό σχήμα απέσπασε χρηματοδότηση ύψους 1.760.125,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 για να παρέχει υποστήριξη με υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης νέας γνώσης σε 107 πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά ινστιτούτα.

Το Δίκτυο Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας θα δώσει ώθηση σε μεγάλης κλίμακας συνέργειες, γεωγραφικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, καθώς οι φορείς που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχήμα έχουν δραστηριότητα σε διάφορους θεματικούς τομείς, όπως η υγεία κι η βιοτεχνολογία, οι ΤΠΕ, η ενέργεια, τα υλικά, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή.

Οι συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν ήδη θέσει σε προτεραιότητα θέματα αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας και έχουν δραστηριοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση μέσω της κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης, της ίδρυσης τεχνοβλαστών και της σύναψης συμφωνητικών συνεργασίας με τη βιομηχανία.

Μέσα από τις δράσεις που θα αναπτυχθούν από το συνεργατικό σχήμα αναμένεται σημαντική αύξηση στις αιτήσεις για έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αύξηση του αριθμού των κατοχυρωμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα παρέχονται στους συνεργαζόμενους Φορείς αναμένεται να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση του αριθμού των καινοτόμων εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off) που θα δημιουργηθούν τα επόμενα έτη.

Κατά τα επόμενα 2 έτη εκτιμάται ότι θα κατατεθούν άνω των 20 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καθώς και να ιδρυθούν τουλάχιστον 5 νέοι τεχνοβλαστοί από το σύνολο των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων ενισχύοντας σημαντικά το επιχειρηματικό οικοσύστημα καινοτομίας της Χώρας.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα του Δικτύου ΠΡΑΞΗ www.praxinetwork.gr