Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

31.08.2011

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ανακοινώσε στις 26/09/2011 την αναστολή μέχρι νεωτέρας των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Ινστιτούτων. Οι αποφάσεις προκηρύξεων που έχουν αναρτηθεί σε ιστοσελίδες (της ΓΓΕΤ, των ερευνητικών φορέων υπό την εποπτεία της, της Euraxess) ή έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο ανακαλούνται και τυχόν υποψηφιότητες δε θα γίνονται προσωρινά δεκτές.

Δείτε την προκήρυξη