Η καινοτομία του ΙΤΕ για την ολοκληρωμένη διαχείριση της ευπάθειας σε ηλικιωμένους | Νέα

Ανακοινώσεις

Η_καινοτομία_του_ΙΤΕ_για_την_ολοκληρωμένη_διαχείρι
11.10.2022

Η καινοτομία του ΙΤΕ για την ολοκληρωμένη διαχείριση της ευπάθειας σε ηλικιωμένους

Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας έχει επιλεγεί από τέσσερεις αγοραστές, που εκπροσωπούν παρόχους υγειονομικής περίθαλψης από την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, για την ανάπτυξη της ψηφιακής λύσης BONVITA, που κινείται πέρα κι από τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέροντας μια ολιστική πλατφόρμα η οποία ενσωματώνει όλα τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό έλεγχο, την πρόληψη και τη διαχείριση της ευπάθειας στους ηλικιωμένους.

Η έξυπνη ψηφιακή πλατφόρμα BONVITA υποστηρίζει την διεπιστημονική φροντίδα των ευάλωτων και ευπαθών ηλικιωμένων αξιοποιώντας υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών υγείας, περιθάλποντες και ηλικιωμένους. Οι υπηρεσίες της BONVITA είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου, τηλεοράσεων, φορητών συσκευών, και υπολογιστών, και επιτρέπουν τη διασύνδεση με αισθητήρες και φορητές συσκευές που διατίθενται στην αγορά.

Η BONVITA ενσωματώνει υπηρεσίες για την υποστήριξη της ενεργούς και υγιούς γήρανσης συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης τους. Η BONVITA υποστηρίζει υπηρεσίες διαχείρισης φαρμάκων, εκπαίδευσης και κατάρτισης, έξυπνου σχεδιασμού στόχων, παροχής συστάσεων με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες, παροχής ειδοποιήσεων βοήθειας, επιλογής εξατομικευμένων παιχνιδιών για τη βελτίωση της φυσικής και ψυχολογικής κατάστασης, έξυπνου ημερολογίου, έξυπνου πίνακα ελέγχου και προβολής αναφορών και αναλύσεων. Οι αλγόριθμοι επιτρέπουν τη διαστρωμάτωση των ασθενών, την πρόβλεψη κινδύνου και την ανίχνευση της ευπάθειας. Η BONVITA προσφέρει λειτουργικότητες μέσω φωνής, χρησιμοποιώντας έναν έξυπνο εικονικό φροντιστή.

Η ψηφιακή πλατφόρμα BONVITA υλοποιείται στο πλαίσιο προεμπορικής σύμβασης για το έργο eCare. Το ΙΤΕ ηγείται της κοινοπραξίας με εταίρο την Uni Systems Information Technology Systems (Ελλάδα) και τριών υπεργολάβων, της Biodata Devices (Ισπανία), της Captain Coach (Ελλάδα) και της Imaginary (Ιταλία).

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ecare-pcp.eu/four-digital-approaches-for-the-comprehensive-management-of-frailty-move-to-the-prototyping-phase/

Αυτό είναι μέρος του έργου 856990 – eCare PCP που έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης