Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE) ορίστηκε ως Εθνικό Σημείο Επαφής (Mobility NCP) για το Ειδικό Πρόγραμμα "Aνθρωποι" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. | Νέα

Ανακοινώσεις

Το_Ίδρυμα_Τεχνολογίας_και_Έ
14.12.2006

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE) ορίστηκε ως Εθνικό Σημείο Επαφής (Mobility NCP) για το Ειδικό Πρόγραμμα "Aνθρωποι" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ITE) ορίστηκε ως ένα από τα τέσσερα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ-NCP) για το Ειδικό Πρόγραμμα "Aνθρωποι" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), NCP-mobility. Με την ιδιότητα του Εθνικού Σημείου Επαφής, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης / Δίκτυο Πράξη του ITE θα λειτουργήσουν ως δίκτυο με τα άλλα τρία ΕΣΕ για το πρόγραμμα "Aνθρωποι":

 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Αθήνα
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Θεσσαλονίκη
 • Ελληνικό Σύλλογο Επιστημόνων «Μαρία Κιουρί» - MCFA EL, Θεσσαλονίκη

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Δίκτυο Σημείων Επαφής για το Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» δημιουργήθηκε σε συνέχεια του Ελληνικού Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας Ερευνητώ,ν που λειτουργεί από το 2003 με συντονισμό του ΕΚΕΤΑ. http://mobility.certh.gr/pls/rmp/mobility.main.

Κάθε μέλος του Εθνικού Δικτύου Σημείων Επαφής για το Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» (ΕΔΣΕ «Aνθρωποι»), θα λειτουργήσει στην περιοχή της γεωγραφικής του ευθύνης. Το ITE θα έχει την ευθύνη για την περιοχή της Ν. Ελλάδος. Στο Δίκτυο συμμετέχουν δυο ακόμη φορείς - Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - που αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην διάχυση πληροφορίας στις περιοχές της γεωγραφικής τους ευθύνης.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το ΙΤΕ, ως μέλος του ΕΔΣΕ, είναι οι παρακάτω:

 • Σε συνεργασία με την ΓΓΕΤ, ενημέρωση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας για τις δυνατότητες συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» του 7ου Π.Π. και διάχυση της σχετικής πληροφόρησης
 • Σε συνεργασία με την ΓΓΕΤ και την ΕΕ., οργάνωση ημερίδων, ομάδων εργασίας και άλλων δράσεων διάχυσης πληροφόρησης, με στόχο την παρουσίαση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση και εφαρμογή του 7ου Π.Π.
 • Παροχή συμβουλών για θέματα διαχείρισης, διοικητικά και νομικά θέματα που προκύπτουν από την συμμετοχή των φορέων σε έργα του Εθνικού Δικτύου «Aνθρωποι».
 • Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ειδικές ομάδες στόχους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Aνθρωποι».
 • Υποβοήθηση ενδιαφερομένων για την αναζήτηση κατάλληλων εταίρων, μέσω της χρήσης εργαλείων της Κοινότητας (CORDIS, co-operation networks κ.α.) για υποβολή προτάσεων
 • Υποστήριξη της συμμετοχής των ενδιαφερομένων ομάδων ερευνητών στο «Aνθρωποι».

Το ΙΤΕ θα θέσει άμεσα σε λειτουργία ειδικό HelpDesk για την εξυπηρέτηση όλης της ερευνητικής κοινότητας στην περιοχή της Ν. Ελλάδος. Στο HelpDesk θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι:

 • να υποβάλουν συγκεκριμένα ερωτήματα σε σχέση με το «Aνθρωποι» και τις προσκλήσεις στο πλαίσιό του
 • να ζητούν συμβουλευτικές απόψεις ως προς διοικητικά και νομικά θέματα που σχετίζονται με τις προς υποβολή προτάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΕΤΕΠ-Κ :

κ. Αρτέμη Σαϊτάκη
τηλ. 2810 391908
e-mail: saitakis@stepc.gr

κ. Γιώργο Παπαμιχαήλ
τηλ. 2810 391904
e-mail: george@stepc.gr