Διεθνής συνάντηση εργασίας στο ΙΤΕ για τις «Ερευνητικές Υποδομές Πολιτισμικής Κληρονομιάς» - CHARISMA | Νέα

Ανακοινώσεις

Διεθνής_συνάντηση_εργασίας_στο_ΙΤΕ_για_τις_«Ερευνη
28.09.2011

Διεθνής συνάντηση εργασίας στο ΙΤΕ για τις «Ερευνητικές Υποδομές Πολιτισμικής Κληρονομιάς» - CHARISMA

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ πρόκειται να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, διεθνή συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος CHARISMA: Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures, Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration (Προηγμένες Ερευνητικές Υποδομές για την Πολιτισμική Κληρονομιά, Συνέργεια για πολυεπιστημονική προσέγγιση στην διατήρηση/συντήρηση).

Το πρόγραμμα CHARISMA εντάσσεται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε., και συμμετέχουν σ' αυτό συνολικά 21 εταίροι, μεταξύ των οποίων είναι και το ΙΤΕ. Συντονιστής του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο της Περούτζια, και στους υπόλοιπους φορείς συγκαταλέγονται γνωστά Ευρωπαϊκά Μουσεία, όπως το Βρετανικό Μουσείο και το Εθνικό Μουσείο του Πράδο, πολιτιστικά Ιδρύματα, όπως η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, ο Οργανισμός Ιστορικών Μνημείων της Γαλλίας, και ο Εθνικός Οργανισμός Συντήρησης της Ολλανδίας, καθώς και αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, όπως το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, το Ινστιτούτο Doerner της Γερμανίας, το Πανεπιστήμιο «Ν. Κοπέρνικος» της Πολωνίας και άλλα.

Σκοπός του προγράμματος CHARISMA είναι η δημιουργία και εδραίωση μίας πολυεπιστημονικής συνέργειας που θα οδηγήσει σε νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και μεθοδολογίες για τη μελέτη, προστασία και ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η περεταίρω διερεύνηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη διάγνωση και συντήρηση αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων, μνημείων και έργων τέχνης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μέχρι σήμερα ενεργός συμμετοχή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ σε προγράμματα και πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την Τέχνη, τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία έχει οδηγήσει μεταξύ άλλων και στην επιτυχημένη συνεργασία του με το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου επετεύχθη ο καθαρισμός με λέιζερ των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου του Παρθενώνα και των Καρυάτιδων.

Για περαιτέρω πληροφορίες:
Δημήτριος 'Αγγλος
Ερευνητής, ΙHΔΛ-ΙΤΕ
Τηλ.: 2810 391154, E-mail: anglos@iesl.forth.gr
www.charismaproject.eu