Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΙTE & PwC Ελλάδας | Νέα

Ανακοινώσεις

Υπογραφή_Μνημονίου_Συνεργασίας___ΙTE_&__PwC_Ελλάδα
15.02.2023

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΙTE & PwC Ελλάδας

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023, μεταξύ του Προέδρου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), καθ. Νεκτάριου Ταβερναράκη, και του κ. Κώστα Περρή, Partner, Consulting Leader της PwC Ελλάδας, στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης, παρουσία των κ.κ. Ιωάννη Βουτσίνου, Director EU Affairs & Funding PwC, Παναγιώτη Καρνιούρα, Προϊσταμένου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΔ ΙΤΕ, και Δρ. Γιώργου Παπαμιχαήλ, Διευθυντή του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης.

Στόχος του μνημονίου είναι η συνεργασία για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης σε θέματα αξιοποίησης της έρευνας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, στη βάση της καινοτομίας, καθώς και η δημιουργία δομών και η υποστήριξη οικοσυστημάτων καινοτομίας σε επιλεγμένες γεωγραφικές ή/και θεματικές περιοχές. Οι δύο φορείς επιδιώκουν επιπλέον, μέσω της συνεργασίας τους, να διευκολύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη βιομηχανία και την ερευνητική κοινότητα, με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος και την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας των δύο χώρων.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, ανέφερε: «Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας διαχρονικά σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, και της διασύνδεσης της παραγόμενης στο ΙΤΕ έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματική κοινότητα. Η συνεργασία του ΙΤΕ με την εταιρεία PWC αναμένεται να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη πρωτοποριακών συνεργειών, με στόχο τον άμεσο και ορατό αντίκτυπο στο νέο επιχειρείν έντασης γνώσης. Η πολύτιμη και εκτενής εμπειρία που διαθέτουν τα Ινστιτούτα, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του ΙΤΕ θα διαμορφώσουν μια σημαντική δυναμική στο κοινό αυτό εγχείρημα

Ο Κώστας Περρής, Partner, Consulting Leader της PwC Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Προτεραιότητά μας στην PwC Ελλάδας είναι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, που προάγουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη μέσα από την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Μνημόνιο αυτό, με το μεγαλύτερο ελληνικό ερευνητικό κέντρο, προστίθεται σε μία σειρά συνεργασιών με Ακαδημαϊκούς και Εκπαιδευτικούς Φορείς, που στόχο έχουν την προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων σε τομείς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Σε συνεργασία με το ΙΤΕ επικεντρωνόμαστε σε καινοτόμες διεπιστημονικές ερευνητικές κατευθύνσεις μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, με υψηλή προστιθέμενη αξία, παραμένοντας συγχρόνως πιστοί στο όραμά μας να συνεισφέρουμε στην Περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας, τόσο μέσα από την επιχειρηματική μας παρουσία σε διάφορες περιοχές, όσο και μέσω συνεργειών με τους αρμόδιους φορείς.»