Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ινστιτούτου Πληροφορικής - ΙΤΕ & Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης | Νέα

Ανακοινώσεις

Υπογραφή_Προγραμματικής_Σύ
17.05.2023

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ινστιτούτου Πληροφορικής - ΙΤΕ & Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπεγράφη τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Καθηγητή Δημήτρη Πλεξουσάκη και τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου, Προγραμματική Σύμβαση στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο.

Η νέα Προγραμματική Σύμβαση, εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και του σχετικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών. Η σύμβαση αυτή έρχεται ως φυσική συνέχεια της έως τώρα επιτυχημένης συνεργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που αποτελούν τομή στη δημόσια διοίκηση και την επικοινωνία του κράτους με τον πολίτη.

Σήμερα, οι παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες για θέματα αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας, οι οποίες ξεκίνησαν και εφαρμόστηκαν πιλοτικά στην Περιφέρεια Κρήτης, είναι διαθέσιμες στο σύνολο των υπηρεσιών μεταφορών όλων των Περιφερειών της χώρας. Συνολικά υποστηρίζονται 84 Τμήματα Αδειών Οδήγησης και ισάριθμα Τμήματα Αδειών Κυκλοφορίας, σε 59 Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας και έχουν εκπαιδευτεί και χρησιμοποιούν την πλατφόρμα 850 υπάλληλοι και στελέχη των υπηρεσιών αυτών. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών, στις αρχές του 2021, μέχρι σήμερα, έχουν συνολικά υποβληθεί και διεκπεραιωθεί πάνω 280.000 αιτήματα πολιτών και έχουν εκτυπωθεί 85.000 άδειες οδήγησης και 50.000 άδειες κυκλοφορίας.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για τους πολίτες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://drivers-vehicles.services.gov.gr

Σκοπός του νέου έργου είναι η περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για απλοποίηση διαδικασιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Το έργο θα εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ιδιαίτερα τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Με την ολοκλήρωση του έργου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα έχει τη δυνατότητα παροχής νέων καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους. Επιπλέον, αρκετές από τις νέες υπηρεσίες απευθύνονται σε επαγγελματικές κατηγορίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, και η ψηφιακή παροχή τους αναμένεται να τονώσει την επιχειρηματικότητα με διαφανή και άμεσο τρόπο. Έτσι, εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που θα τονώσουν την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τον επιχειρηματικό κόσμο και το σύνολο της κοινωνίας, ενδυναμώνοντας τη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα, την προσβασιμότητα, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, η ένταξη των απλουστευμένων/ψηφιοποιημένων διαδικασιών στο δίκτυο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι μια ουσιαστική και επιτακτική παρέμβαση. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες είναι από τις πιο συχνές διοικητικές πράξεις που εκτελούνται καθημερινά στα ΚΕΠ και η ένταξη των ψηφιακών διαδικασιών θα:

  • Προσθέσει ένα επιπλέον κανάλι εξυπηρέτησης για τις απλοποιημένες ψηφιακές διαδικασίες που θα αφορά ανθρώπους με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες.
  • Διασφαλίσει τη διαφάνεια, με ενιαία έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών υγείας για όλα τα κανάλια εξυπηρέτησης.
  • Οδηγήσει σε συνολική αύξηση των ψηφιακών αιτήσεων, μείωση των λαθών και των καθυστερήσεων και κατ’ επέκταση σε συνολική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Μειώσει τους απαιτούμενους χρόνους διεκπεραίωσης των αιτήσεων που κατατίθενται μέσω ΚΕΠ, καθώς δεν θα απαιτείται η ταχυδρομική αποστολή και παραλαβή των αιτήσεων προς και από τις Διευθύνσεις Μεταφορών.

Με την ολοκλήρωση του προτεινόμενου έργου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα είναι σε θέση να παρέχει νέες καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες ενισχύοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης τους στις διαδικασίες του, ενώ οι πολίτες - τελικοί χρήστες του συνόλου των υπηρεσιών αναμένεται να ξεπεράσουν τους 500.000 ετησίως.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου:

Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (HCI)

Email: cs@ics.forth.gr