Βραβείο καλύτερης δημοσίευσης στο διεθνές συνέδριο EHB 2011 σε ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Βραβείο_καλύτερης_δημοσίευ
12.12.2011

Βραβείο καλύτερης δημοσίευσης στο διεθνές συνέδριο EHB 2011 σε ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ

Σημαντική διάκριση για το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αποτελεί η απόσπαση βραβείου "καλύτερης δημοσίευσης" για το άρθρο με τίτλο «An Image Analysis Framework for the Early Assessment of Hypertensive Retinopathy Signs» (Πλατφόρμα Ανάλυσης Εικόνας για την Έγκαιρη Διάγνωση της Υπέρτασης), που παρουσιάστηκε από τον Δρ. Βαγγέλη Σακκαλή, ερευνητή του ΙΠ-ΙΤΕ, στο διεθνές συνέδριο «IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering 2011, (EHB 2011)», που διεξήχθη στο Ιάσιο της Ρουμανίας , 24 - 26 Νοεμβρίου 2011.

Η δημοσίευση αυτή αναφέρεται σε έρευνα του ΙΠ-ΙΤΕ σε συνεργασία με το Υπερτασιολογικό Τμήμα της Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης, τα αποτελέσματα της οποίας ήδη χρησιμοποιούνται. Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία για τη ψηφιακή επεξεργασία εικόνων υψηλής ανάλυσης, που αποτυπώνουν τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και επιτρέπουν την ποσοτική μελέτη της υπέρτασης. Συγκεκριμένα, έχει υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο ιατρικό λογισμικό πακέτο το οποίο τμηματοποιεί τις εικόνες, ώστε να απομονώσει τα αγγεία σε αυτές και να αναπαραστήσει το δίκτυο των αγγείων του αμφιβληστροειδούς. Για το σκοπό αυτό, έχουν αναπτυχθεί υπολογιστικές μέθοδοι που βελτιώνουν την ακρίβεια αναπαράστασης του δικτύου αυτού και τον προσδιορισμό της διαμέτρου αυτών των αγγείων. Επιπλέον, ακολουθώντας, ιατρικά πρωτόκολλα, δημιουργούνται κύκλοι ομόκεντροι του οπτικού κέντρου, μέσα στους οποίους γίνονται στατιστικές μετρήσεις των διαστάσεων των φλεβών και των αρτηριών. Οι μετρήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των αγγείων και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες, τόσο για την πρώιμη διάγνωση και εκτίμηση των επιπλοκών της αρτηριακής υπέρτασης πριν από την έναρξη της αντιυπερτασικής θεραπείας, όσο και για την ανταπόκριση σε αυτήν.

Οι ερευνητές τoυ ΙΠ-ITE που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή είναι από το Εργαστήριο Υπολογιστικής Ιατρικής οι Γεώργιος Μανίκης, Βαγγέλης Σακκαλής και Κωνσταντίνος Μαριάς, και από το Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής οι Ξενοφών Ζαμπούλης και Πολύκαρπος Καραμαούνας. Από την Παθολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης συμμετείχαν οι Αρετή Τριανταφύλλου, Στέλλα Δούμα και Χρύσανθος Ζαμπούλης.