Ανακοίνωση διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) του ΙΤΕ ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου/ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση_διενέργειας_εκλογών_για_την__ανάδειξη_ε
29.09.2023

Ανακοίνωση διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) του ΙΤΕ ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου/ΙΤΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με την υπ΄αριθ. πρακτικού 508/41-6/24.7.2023 απόφασή του αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών, με μυστική ψηφοφορία, για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) του ΙΤΕ και του αναπληρωτή αυτού, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ σε εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 4310/2014.

Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι Ερευνητές και ΕΛΕ όλων των βαθμίδων που η ιδιότητα τους αυτή δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι Ερευνητές /ΕΛΕ Α’ και Β’ Βαθμίδας.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο (ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ της ΕΔΕΤ ΑΕ). Ως καταληκτική προθεσμία και ώρα υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 20η/9/2023 ώρα 24:00.

Αρμόδια υπάλληλος του ΙΤΕ για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων ορίζεται η κ. Βάλια Γκαγκαουδάκη στη Γραμματεία της Κεντρικής Διεύθυνσης. Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση valia@admin.forth.gr

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας εκλογών ορίζεται η 4/10/2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 08:00 έως 15:00

Για τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής διενέργειας των εκλογών θα διεξαχθεί δημοσία κλήρωση από τον κατάλογο των Ερευνητών και ΕΛΕ, στην Γραμματεία της ΚΔ/ΙΤΕ εντός της περιόδου 21-29/9/23.


Ηράκλειο 7/9/2023

Νεκτάριος Ταβερναράκης

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ EΡΕΥΝΗΤΩΝ