ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DNA ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

19.04.2024 - 29.04.2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DNA ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ) στο πλαίσιο του εργου Strengthening Computational Biodiversity Research in Greece» (Comp-Biodiv-GR) προτίθεται να προχωρήσει, με απευθείας ανάθεση, στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών για τη συλλογή δειγμάτων και απομόνωσης και ανάλυσης DNA για μαλάκια, και συγκεκριμένα σε λήψη δειγμάτων βενθικών ειδών θαλάσσιων μαλακίων από τη θαλάσσια πανίδα της Κρήτης. Αναλυτική περιγραφή του αντικείμενου ακολουθεί στο παράρτημα Α της παρούσας.