2ο Διεθνές Συνέδριο και Δράσεις Εταίρων του MIGRAMEDIA - MIGRATION, MEDIA, AND MEDITERRANEAN STUDIES | Νέα

Εκδηλώσεις

2ο_Διεθνές_Συνέδριο_και_Δρά
15.05.2024 - 20.05.2024

2ο Διεθνές Συνέδριο και Δράσεις Εταίρων του MIGRAMEDIA - MIGRATION, MEDIA, AND MEDITERRANEAN STUDIES

Το Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Κίνησης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ διοργανώνει Συνέδριο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, με τίτλο: 2ο Διεθνές Συνέδριο και Δράσεις Εταίρων του MIGRAMEDIA (Migration Narratives in European Media: Teaching, Learning, and Reflecting)

Erasmus+ Projekt 2023-1-DE01-KA220-HED-000154375

https://www.uni-hildesheim.de/migramedia/

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο και οι δράσεις των εταίρων στο πλαίσιο του προγράμματος MIGRAMEDIA θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Διαλέξεων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο, 15 και 16 Μαΐου 2024.

Θα ακολουθήσουν, 17-20 Μαΐου 2024, οι δράσεις των εταίρων του MigraMedia.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα.