Διαδικτυακό σεμινάριο για τις ανοικτές προκηρύξεις ERA Talents | Νέα

Εκδηλώσεις

Διαδικτυακό_σεμινάριο_για_τις_ανοικτές_προκηρύξεις
10.07.2024 - 10.07.2024
11:00

Διαδικτυακό σεμινάριο για τις ανοικτές προκηρύξεις ERA Talents

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ITE, Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική Widening Participation and Strengthening of the European Research Area (WIDERA) του Ορίζοντα Ευρώπη, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για τις ανοικτές προκηρύξεις ERA Talents (HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03) και Hop-On Facility (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06) οι οποίες έχουν καταληκτική ημερομηνία στις 26 Σεπτεμβρίου 2024.

Πότε: Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις 10 Ιουλίου μεταξύ 11:00 – 14:00 και υποστηρίζεται ενεργά από το ευρωπαϊκό Δίκτυο των εθνικών σημείων επαφής της θεματικής WIDERA, NCP_WIDERA.NET.

Σε ποιους απευθύνεται: Στους αιτούντες που ετοιμάζουν πρόταση και αποσκοπεί να λύσει βασικές απορίες στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

Εγγραφές: ZOOM: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtdeqgpzwtGdx4TDqBkDR0WmSBYgxiHY7d

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγγραφή είναι απαραίτητη προκειμένου και αυτόματα αποστέλλεται από το σύστημα ο σύνδεσμος παρακολούθησης.

Ερωτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους μέσω Slido με τον κωδικό: #AskTheNCP

Πρόγραμμα & ομιλητές: Το webinar θα καλύψει την παρουσίαση των προκηρύξεων ERA Talents – Hop On Facility, θα δοθούν συμβουλές για τη συγγραφή προτάσεων καθώς και θα επισημανθούν συχνά λάθη που παρατηρήθηκαν στις περασμένες υποβολές.

Ομιλητές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής WIDERA, Βασιλική Καλοδήμου – Μαρία Μικρώνη καθώς και το αντίστοιχο για Οικονομικά και Νομικά Θέματα, Αθηνά Παπασωτηρίου.

Στοιχεία επικοινωνίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ: 210 3607690, E-mail: ncp@praxinetwork.gr