Ετήσια συνάντηση εκπροσώπων των όπου γης Κρητών με εκπροσώπους των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων Κρήτης στο ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

09.08.2012

Ετήσια συνάντηση εκπροσώπων των όπου γης Κρητών με εκπροσώπους των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων Κρήτης στο ΙΤΕ

Η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση εκπροσώπων της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής (Π.Ε.Α.) και Φορέων εκπροσώπησης Κρητών στο εξωτερικό με εκπροσώπους των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων Κρήτης φιλοξενήθηκε χτες - 8 Αυγούστου - στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Ομογενών Κρητικής καταγωγής - των μετεχόντων στη συνάντηση -για τις προόδους, τα επιτεύγματα και τα προβλήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης.

Ομιλίες δόθηκαν εκ μέρους των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων Κρήτης από τους κ.κ. Ευριπίδη Στεφάνου, Πρύτανη Πανεπιστήμιου Κρήτης, Χρήστο Αναγνώστου, Διευθυντή Ερευνών Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ, Στέφανο Τραχανά, Διευθυντή Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, Ευάγγελο Καπετανάκη, Πρόεδρο ΤΕΙ Κρήτης, Κώστα Φωτάκη, Πρόεδρο Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Αντώνιο Μαγουλά, πρώην Διευθυντή Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής ΙΘΑΒΙΓ, Μιχάλη Παπαδάκη, Διευθυντή Ενυδρείου Κρήτης ( Θαλασσόκοσμος) και Αναστάσιο Ελευθερίου, πρώην Διευθυντή Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.). Μια ενδιαφέρουσα ομιλία με τίτλο «Τεχνολογία και αποικίες του Μινωικού Πολιτισμού» δόθηκε επίσης από τον κ. Μηνά Τσικριτσή, Ερευνητή Αγαιακών Γραφών. Εκ μέρους των όπου γης Κρήτων έγιναν τοποθετήσεις από τους κ.κ. Γιάννη Μανουκαράκη, Προέδρο Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, Γιώργο Παπαδαντωνάκη, Προέδρο Κληροδοτήματος για τα Α.Ε.Ι. Κρήτης, Μανώλη Βεληβασάκη, πρώην Πρόεδρο της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, Αντώνη Τσουρδαλάκη, Πρόεδρο Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, και Γιάννη Επιτροπάκη, Πρόεδρο Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης.

Στο τέλος της συνάντησης δόθηκε επιταγή ύψους 1150 € (Βραβείο Χρηστάκη)από τον κ. Μιχάλη Καραταράκη, Πρόεδρο της Τοπικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος για τα Α.Ε.Ι. Κρήτης, στην φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κα Μαριάνα Σιγανού.