Εύφημη μνεία σε ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ για την εργασία τους «Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Πολυτέλεια ή Ανάγκη;» | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Εύφημη_μνεία_σε_ερευνητές_του_Ινστιτούτου_Πληροφορ
19.10.2012

Εύφημη μνεία σε ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ για την εργασία τους «Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Πολυτέλεια ή Ανάγκη;»

Εύφημη μνεία απονεμήθηκε σε ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ (ΙΤΕ-ΙΠ), για την εργασία τους κριτικής ανασκόπησης με τίτλο: «Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Πολυτέλεια ή Ανάγκη;», στο πλαίσιο του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), στην Αθήνα, στις 12-13 Οκτωβρίου. Η μελέτη αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Ιατρικής και του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ-ΙΠ, με τον Οργανισμό HL7 HELLAS, και την συνέγραψαν από το ΙΤΕ-ΙΠ οι: Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Δημήτριος Κατεχάκης, Μανόλης Τσικνάκης, και από την HL7 Hellas o Αλέξανδρος Μπέρλερ.

Η εν λόγω εργασία περιγράφει τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τα πλεονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ). Αναφέρεται διεξοδικά στην ουσιαστική χρήση του και στη διαλειτουργικότητα που πρέπει να εξασφαλίζεται στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων, έτσι ώστε να υπάρξει πραγματική αξιοποίηση των μεγάλων επενδύσεων που έχουν ήδη γίνει. Επίσης, αναλύει την σημασία της πιστοποίησης και τα στάδια εφαρμογής συστημάτων ΗΦΥ, προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική χρήση στην καθημερινή πρακτική. Η επισήμανση της ποιότητας των προδιαγραφών οι οποίες συνοδεύουν τις προκηρύξεις έργων πληροφορικής αποτελεί χρήσιμη υπόδειξη για την εξάλειψη των καταστάσεων και φαινομένων που παρατηρούνται μέχρι σήμερα.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας αποτελεί τη συστηματική και διαχρονική συλλογή του ιστορικού και της κατάστασης υγείας ενός πολίτη. Η διαχρονική αυτή καταγραφή πληροφοριών υγείας επιτυγχάνεται με τη διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων που συλλέγουν πληροφορίες και στοιχεία υγείας των πολιτών. Ο ΗΦΥ επίσης παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονομικής και στατιστικής φύσεως, καθώς και ποιοτικού ελέγχου. Η υιοθέτηση και ουσιαστική χρήση του ΗΦΥ αποφέρει πολλαπλά οφέλη στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως βελτίωση στην ποιότητα, στην ακρίβεια και διαθεσιμότητα της πληροφορίας, αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας αιτημάτων, και άρα βελτίωση της παραγωγικότητας. Επιπλέον, ο ΗΦΥ προσφέρει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στον ασθενή, όπως για παράδειγμα το ιστορικό φαρμακευτικής αγωγής, την κλινική εικόνα σε βάθος χρόνου, αλλά και σε λοιπές πληροφορίες απαραίτητες για την υποστήριξη αποφάσεων, όπως είναι για παράδειγμα οι ειδοποιήσεις για αλλεργίες, κτλ. Ο κατάλληλος σχεδιασμός και η σταδιακή υλοποίηση του ΗΦΥ στο σύστημα υγείας αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη τής ήδη υφιστάμενης υποδομής των φορέων υγείας.

Οι ιατρικές και νοσηλευτικές εφαρμογές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ είναι οι πρώτες και οι μόνες εφαρμογές Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στην Ελλάδα με πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένο πανευρωπαϊκά. Πιο συγκεκριμένα έχουν λάβει τη Σφραγίδα Ποιότητας Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, Επίπεδο 2, από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, EuroRec. Οι εφαρμογές του ΙΤΕ λειτουργούν παραγωγικά σε περισσότερους από 20 φορείς Υγείας της χώρας, και αποτελούν στην πλειονότητα τους τμήματα ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων Υγείας, όπως είναι οι περιπτώσεις των συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, καθώς και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.

Για τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες, και για τις υπηρεσίες που παρέχει, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ ακολουθεί το Πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000, για το οποίο είναι πιστοποιημένο από το 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους:
Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Εργαστήριο Υπολογιστικής Ιατρικής, ΙΤΕ- ΙΠ, Τηλ: 2810 391680, E-mail: kouroub@ics.forth.gr
κ. Δημήτριο Γ. Κατεχάκη, Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, ΙΤΕ-ΙΠ, Τηλ.: 2810 391589, E-mail: katehaki@ics.forth.gr

Τεχνική Αναφορά σχετική με το θέμα της εργασίας μπορείτε να δείτε εδώ.