Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια Δοχείου υγρού αζώτου για την φύλαξη δειγμάτων» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.10.2012 - 09.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια Δοχείου υγρού αζώτου για την φύλαξη δειγμάτων»


Σχετικό αρχείο

ARISTEIAygro_azvwto.pdf