Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια τεσσάρων (4) μικροφυγοκέντρων 8 θέσεων, μίας (1) μικροφυγοκέντρου 24 θέσεων και μίας (1) ψυχόμενης μικροφυγοκέντρου 24 θέσεων» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.10.2012 - 09.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια τεσσάρων (4) μικροφυγοκέντρων 8 θέσεων, μίας (1) μικροφυγοκέντρου 24 θέσεων και μίας (1) ψυχόμενης μικροφυγοκέντρου 24 θέσεων»


Σχετικό αρχείο

ARISTEIAfygokentrwn.pdf