Πρόχειρος Διαγωνισμός του ΙMBB για την προμήθεια: 1) Μίας επιτραπέζιας μικροφυγοκέντρου με ρότορα 24 θέσεων για σωληνάρια 1,5/2 ml και καπάκι ασφαλείας, και 2) Ενός κάθετου Yπερκαταψύκτη χωρητικότητας 421 lt., ( λίτρων) και θερμοκρασίας έως -86°C | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.10.2012 - 14.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του ΙMBB για την προμήθεια: 1) Μίας επιτραπέζιας μικροφυγοκέντρου με ρότορα 24 θέσεων για σωληνάρια 1,5/2 ml και καπάκι ασφαλείας, και 2) Ενός κάθετου Yπερκαταψύκτη χωρητικότητας 421 lt., ( λίτρων) και θερμοκρασίας έως -86°C