Πρόχειρος Διαγωνισμός του ΙMBB για την προμήθεια: 1) Ενός μετασχηματιστή/τροφοδοτικό ψηλής τάσης με συσκευή ανοσοαποτήπωσης 2) Ενός μετασχηματιστή/τροφοδοτικό και 3) Ενός Θερμικού κυκλοποιήτη ( PCR) | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.10.2012 - 14.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του ΙMBB για την προμήθεια: 1) Ενός μετασχηματιστή/τροφοδοτικό ψηλής τάσης με συσκευή ανοσοαποτήπωσης 2) Ενός μετασχηματιστή/τροφοδοτικό και 3) Ενός Θερμικού κυκλοποιήτη ( PCR)