Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ - ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.10.2012 - 05.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ - ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ»


Σχετικό αρχείο

ARISTEIA_Kruotomos.pdf