Έναρξη του έργου Linked Data Benchmark Council (LDBC) | Νέα

Press Releases

Έναρξη_του_έργου_Linked_Data_Benchma
16.11.2012

Έναρξη του έργου Linked Data Benchmark Council (LDBC)

Στις 9 Νοεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την έναρξη του έργου Linked Data Benchmark Council (LDBC), το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα FP7. Ένας από τους στόχους του LDBC είναι η ανάπτυξη Μετρικών Ελέγχου Επιδόσεων (Benchmarks) για το αναπτυσσόμενο πεδίο Συστημάτων Διαχείρισης Δεδομένων RDF και Γράφων. Επιπλέον, το LDBC αποσκοπεί στην ώθηση της συμβολής της βιομηχανίας στην ανάπτυξη τέτοιου είδους μετρικών.  Στους εταίρους του έργου συμπεριλαμβάνονται ακαδημαϊκοί και εταιρείες ανάπτυξης Βάσεων Δεδομένων, οι οποίοι θα συνεργαστούν για τον ορισμό μετρικών ελέγχων επιδόσεων, αλλά και για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους, φέρνοντας έτσι στο προσκήνιο τις ιδιότητες των Συστημάτων Διαχείρισης Δεδομένων.

Το «ακροατήριο» του LDBC συμπεριλαμβάνει επαγγελματίες από τον τομέα της Πληροφορικής και Τεχνολογίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτές τις νέες τεχνολογίες, ερευνητές από τον τομέα των Βάσεων Δεδομένων και του Σημασιολογικού Ιστού, αλλά και εταιρείες Συστημάτων Διαχείρισης Δεδομένων.

Τα αποτελέσματα  του LDBC θα είναι:

  • Ένα σύνολο μετρικών ελέγχου απόδοσης οι οποίες θα σχετίζονται με τις εξής τέσσερις θεματικές ενότητες: (α) εκτέλεση επερωτήσεων, (β) θέματα διαχείρισης συναλλαγών σε γράφους, (γ) υποστήριξη διαδικασιών συλλογιστικής (reasoning) για δεδομένα RDF, και (δ) ολοκλήρωση (data integration) RDF δεδομένων μέσα από διεργασίες ETL (Extract-Transform-Load).
  • Hδημιουργία ενός οργανισμού ο οποίος θα συνεχίσει να υπάρχει μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού έργου LDBC, με στόχο να συμπεριλάβει το σύνολο των εταιρειών που αναπτύσσουν λογισμικό για Συστήματα Διαχείρισης  Δεδομένων RDF και Γράφων.

Στο έργο LDBC θα συμμετάσχουν και χρήστες Τεχνολογίας για τη Διαχείριση Δεδομένων RDF  και Γράφων και μέσω της Κοινότητας Χρηστών Τεχνολογίας (Technical User Community – TUC). Στην κοινότητα αυτή, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τους εταίρους του LDBC, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εμπειρίες και οι ανάγκες τους θα ληφθούν υπόψην στις Μετρικές Ελέγχου Επιδόσεων, που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου LDBC. Η πρώτη συνάντηση της Κοινότητας Χρηστών Τεχνολογίας του έργου LDBC θα γίνει στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2012 στη Βαρκελώνη.

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο LDBC. Οι εμπλεκόμενοι ερευνητές θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη Μετρικών Ελέγχου Επιδόσεων για συστήματα ολοκλήρωσης δεδομένων και μεθόδους συλλογιστικής για RDF δεδομένα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του LDBC http://ldbc.eu προκειμένου να ενημερωθείτε για το έργο LDBC, αλλά και για να εμπλακείτε με την Κοινότητα Χρηστών Τεχνολογίας.

Επικοινωνία: Eιρήνη Φουντουλάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕ-ΙΠ (Email: fundul@ics.forth.gr)