Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο «Προμήθεια 1) Δύο στερεοσκοπίων και 2) Στερεομικροσκοπίου φθορισμού» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

20.11.2012 - 05.12.2012

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο «Προμήθεια 1) Δύο στερεοσκοπίων και 2) Στερεομικροσκοπίου φθορισμού»


Σχετικό αρχείο

diagonismos-IMBB-promitheia5.pdf