Επισκέψεις σχολείων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) | Νέα

Ανακοινώσεις

26.11.2012

Επισκέψεις σχολείων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ανοίγει και φέτος τις πόρτες του στα σχολεία και τα υποδέχεται στις εγκαταστάσεις του, στα Βασιλικά Βουτών, στο Ηράκλειο Κρήτης, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2012-2013.

Στις επισκέψεις αυτές, οι μαθητές γνωρίζουν την πρωτοποριακή και καινοτόμα έρευνα που διεξάγεται στο ΙΤΕ, συμμετέχοντας σε παρουσιάσεις και διαδραστικές επισκέψεις σε ερευνητικά του εργαστήρια, όπου έχουν τη δυνατότητα προσωπικής επαφής και συνομιλίας με τους ίδιους τους ερευνητές και το τεχνικό προσωπικό τους, προκειμένου να αντιληφθούν πώς τα αποτελέσματα της έρευνας μεταφέρονται στην καθημερινή μας ζωή και ποια είναι η συνεισφορά του κάθε ερευνητικού τομέα στην ανάπτυξη εφαρμογών, στοιχεία χρήσιμα και στη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Οι εκπαιδευτικές αυτές επισκέψεις εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διάχυσης τεχνογνωσίας του Ιδρύματος προς τo ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Προτεραιότητα δίνεται σε μαθητές Λυκείου Β' και Γ' Τάξης, Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και υπάρχει μέγιστο όριο ατόμων που μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε επίσκεψη, που είναι σαράντα (40) άτομα, λόγω περιορισμένου χώρου στα εργαστήρια.

Οι επισκέψεις προγραμματίζονται ημέρα Πέμπτη, δύο (2) φόρες τον μήνα, ώρα πρωινή (10.00 π.μ.) και διαρκούν περίπου 1.5-2 ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων στο 2810 391510.