Πρωτιά σε ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ σε διεθνή διαγωνισμό λογισμικού στην Ιαπωνία | Νέα

Επιστημονικά Νέα

Πρωτιά_σε_ερευνητές_του_Ινσ
27.11.2012

Πρωτιά σε ερευνητές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ σε διεθνή διαγωνισμό λογισμικού στην Ιαπωνία

Σημαντική διάκριση για το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αποτελεί η πρώτη θέση που κατέλαβαν ερευνητές του στο διεθνή διαγωνισμό «Gesture Recognition Challenge» για την εργασία τους με τίτλο «Giving a hand to Kinect» που αναφέρεται σε λογισμικό που έχουν αναπτύξει στον τομέα της Υπολογιστικής Όρασης. Ο διαγωνισμός έγινε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου “International Conference on Pattern Recognition (ICPR) 2012” στην Tsukuba της Ιαπωνίας στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2012, με χορηγό το ερευνητικό τμήμα της εταιρείας Microsoft που εδρεύει στο Redmond των ΗΠΑ. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στην πρωτοβουλία «CHALEARN - Challenges in Machine Learning» που αποσκοπεί στην ανάπτυξη μεθόδων που επιτρέπουν σε υπολογιστές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους καθώς συσσωρεύουν εμπειρία κατά την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.

Η Υπολογιστική Όραση αποτελεί ερευνητικό τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης που στοχεύει στο να κάνει τους υπολογιστές να βλέπουν και να κατανοούν το περιβάλλον τους μέσω της επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από τους ερευνητές του ΙΤΕ επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να παρακολουθεί μέσω κάμερας τα χέρια ενός ανθρώπου και να αναγνωρίζει τις κινήσεις που κάνουν. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να διευκολυνθεί η φυσική αλληλεπίδραση με τους υπολογιστές και ο χειρισμός ηλεκτρονικών συσκευών χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, εκπαίδευση, ή άλλες συσκευές (π.χ. τηλεχειριστήριο). Το φάσμα των ενδεχόμενων εφαρμογών είναι πολύ ευρύ. Ήδη, πολλές ευρωπαϊκές, αμερικανικές και ασιατικές εταιρείες έχουν ενδιαφερθεί να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία ως βάση ανάπτυξης συγκεκριμένων εφαρμογών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της αυτοματοποιημένης κατανόησης της νοηματικής γλώσσας, των διαδραστικών παιγνιδιών, του αυτοματοποιημένου προγραμματισμού ρομπότ, κ.α.

Η σχετική έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου GRASP και ROBOHOW.COG, ενώ ταυτόχρονα εμπίπτει στους ερευνητικούς στόχους του προγράμματος του Ινστιτούτου Πληροφορικής σε Διάχυτη Νοημοσύνη και Έξυπνα Περιβάλλοντα. Ενδιάμεσα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ήδη δημοσιευτεί σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.

Η ερευνητική ομάδα που συμμετείχε στην βραβευθείσα εργασία αποτελείται από τους Νικόλαο Κυριαζή και Ιάσονα Οικονομίδη (υποψήφιοι Διδάκτορες Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης και μεταπτυχιακοί υπότροφοι ΙΠ-ΙΤΕ), τον Πασχάλη Παντελέρη (Μηχανικός Λογισμικού, ΙΠ-ΙΤΕ) και τον Αντώνη Αργυρό (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του ΙΠ-ΙΤΕ).

Επικοινωνία:
Aντώνης Αργυρός, e-mail: argyros@ics.forth.gr

Σύνδεσμοι:
http://youtu.be/Fxa43qcm1C4
http://youtu.be/e3G9soCdIbc
http://youtu.be/GLEFalFogAA
http://youtu.be/iv-azKZIpbI
http://youtu.be/tAUikWLK8ig