Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας, αποτελούμενο από Αντλία, Σύστημα Απαέρωσης και Αυτόματο Δειγματολήπτη, για Σύνδεση με ICP MS, Συνοδευόμενο από το Αντίστοιχο Λογισμικό. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

20.12.2012 - 07.01.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας, αποτελούμενο από Αντλία, Σύστημα Απαέρωσης και Αυτόματο Δειγματολήπτη, για Σύνδεση με ICP MS, Συνοδευόμενο από το Αντίστοιχο Λογισμικό.


Σχετικό αρχείο

ANARTHSH_HPLC.pdf